InterMedia eğitimlerinizi öğretmen eşliğinde canlı olarak Internet üzerinden verebilmenizi sağlamak üzere size Sanal Canlı Sınıf altyapısını hizmet olarak sunmaktadır.


 • BT becerileri rekabet ortamında hassas bir konudur.
 • Zaman sıkıntısı çeken BT birimlerinin öğrenim için zamanı kısıtlıdır.
 • Ani gelişen problemlerin hemen çözülmeye ihtiyacı vardır.
 • Pek çok kurumda, BT çalışanlarının sertifika almalarına ihtiyaç vardır. Bazı durumlarda, bazı çalışanların bağlı oldukları kurumda devamlılığı için sertifika alması gerekir. Bazı durumlarda ise şirketler, çalışanlarının sertifikalandırılmasını bir ayrıcalık olarak düşünür ve bunu vitrin olarak kullanılır.

  InterMedia endüstride standart bir denklik arayanlar için en hesaplı öğrenim seçeneğini sunar. Etkileşimli öğrenme yolu sınav hedeflerine göre planlanmıştır. 

  Yapılan değerlendirme kursiyerin kurslardaki hedefine ulaşıp ulaşmadığını ölçer. Bu kapsamda geliştirilen sınav hazırlığı, kursiyerlere kendilerini gerçeğe yakın bir sınav ortamında değerlendirme olanağı sağlamakla beraber genel bilgisini de değerlendirme imkanı verir.

 • Şirketler yeni ürün ve hizmetlerini zamanında ve hesaplı bir şekilde pazarlamaya ihtiyaç duyarlar.
 • Çalışanlar karmaşık projelerin uygulanmasına yönelik yeterli beceri ve bilgiye sahip olmayabilirler.
 • Şirketler küresel tabandaki uygulamaları zamanlama açısından garanti altına almak için proje yönetimi sürecini tutarlı bir şekilde belirlemek isterler.

Bugünün şirketleri, etkili proje yönetimi önderliğinin birçok avantajını keşfetmektedirler. Her ölçekten ve her sanayiden firmalar, doğru zamanda ve doğru bütçeyle istenilen neticeye ulaşmanın yararını görmektedir. Sonuç olarak birçok şirket artık kişilerden, gerek örgüt içi bireysel gelişim için gerekse bir işe alma koşulu olarak, Proje Yönetimi Uzmanlığı (PMP® [Project Management Professional]) belgesine sahip olmalarını istemektedir.

PMP® sertifikasına sahip olmak için belirli bir öğrenim ve iş deneyimine sahip olmanın yanı sıra profesyonel kullanım ilkeleri sözleşmesini kabul etmek ve çoktan seçmeli sınavdan yeterli dereceye sahip olmak gerekmektedir. Bununla beraber PMP® belgesi mesleki gelişimde devamlılığı sağlamakta ve her üç yıl içinde bireye altmış adet Mesleki Gelişim Konusu (PDU [Professional Development Unit]) kazandırmaktadır.

InterMedia sizin için proje yönetimi kurslarını temin etmektedir. Proje Yönetimi Uzmanlığı kursları kapsamında InterMedia kütüphanesinde  PMP ana başlıklı konular bulunmaktadır.

Nasıl Sürücü Belgesine sahip olmanız araba kullanabilme becerinizin kabul edilmiş bir kanıtı ise, Avrupa Bilgisayar Yetkinlik Sertifikası (European Computer Driving License, ECDL) da sizin veya çalışanlarınızın bilgisayar kullanımı üzerine yetkinliklerinin uluslararası düzeyde kabul edilmiş bir kanıtıdır. ECDL Avrupa Birliği içerisinde kullanılan, ICDL de dünyanın geri kalan kısmında kullanılan sertifikanın ismidir. Her iki lisans da tüm dünyada geçerlidir ve aynı içeriği kullanırlar. ECDL ve ICDL European Computer Driving License Foundation, ECDL-F (ECDL Vakfı) tarafından verilir ve kontrol edilir.

ECDL Vakfı denetiminde ECDL lisansını ülkemizde Türkiye Bilişim Derneği (TBD) vermektedir. ECDL, Türkiye’de TBD tarafından ECDL Bilişim ve Eğitim AŞ’nin işbirliğiyle ulusal düzeyde yönetilmekte ve geliştirilmektedir.

 • Bilgisayarlar hakkında bir şeyler biliyorsunuz; fakat bu konudaki seviyenizi göstermekte zorlanıyorsunuz.
 • PC bilgi ve beceriniz konusunda kendinizden eminsiniz ve bunu kolayca kanıtlamak istiyorsunuz.

Hangi temel bilgi ve becerilere ihtiyacınız var?


Hangi seviyede olduğunuzu nasıl anlayabilirsiniz?

Nereye giderseniz gidin bilginizin tam, eksiksiz ve hemen kabul edilir olmasını sizin için ECDL/ICDL sertifikaları sağlayacaktır. Bilgisayarı ister profesyonel ister kişisel kullanın, ECDL/ICDL Müfredat Programı sizin çalışacağınız temel standartları gösterir.

ECDL/ICDL sertifikası sizin Bilgi Teknolojisindeki (BT) temel seviyenizi ve sizin öğrendiğiniz farklı bilgisayar becerilerinizi belgeler. Bu sertifika dünya genelinde tanınmakta olup uluslararası örgütler ve kurumların eleman alımında tercih ettiği temel bir BT gereksinimidir.

Büyük çokuluslu şirketler şimdiden bu ehliyeti benimsemekte ve bu sertifikayı çalışanlarından beklemektedirler.
ECDL/ICDL iş ortamında BT beceri problemlerini çözmede bir dönüm noktası olmuştur. ECDL/ICDL uygulanmadan önce işlere göre gerekli BT gereksinimlerinin listeleri duyurulurdu. İş arayan kişi de benzer şekilde özgeçmişinde BT becerilerini belirtirdi. Ancak bunun üstü kapalı ve yanıltıcı olma olasılığı söz konusuydu.

ECDL/ICDL hem işveren hem de iş arayanlara gereksinim duydukları temel bilgisayar becerilerinin açık tanımını sunmaktadır. Kişilerin sahip olduklarını söyledikleri iş tecrübesi ve bilgisi hakkındaki şüpheleri ortadan kaldırmaktadır. İfade etmek oldukça basit. Eğer ehliyetin yoksa olmaz!


KİMLER İÇİN?

Avrupa Bilgisayar Yetkinlik Sertifikası uluslararası endüstri standartlarına göre bilgisayar becerisini belgelemek isteyen 8-88 yaş arası herkes içindir. Bilgisayar gibi konularda bir kaynağa başvurmadan çalışmak oldukça zordur. ECDL/ICDL bilgisayar bilgi ve becerinizi ölçmeye doğru atılan ciddi bir adımdır.